Uitnodiging ALV op vrijdag 17 mei

UITNODIGING

Het Verenigingsbestuur nodigt de leden van de Gymnastiek- en Sportvereniging “Heemstede” uit tot het bijwonen van de

 ALGEMENE LEDENVOORJAARSVERGADERING

op vrijdag 17 mei 2024
GSV-centrum, Franz Schubertlaan 37 Heemstede
aanvang 20.00 uur

AGENDA

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen van het VB
  3. Notulen ALV 10 november 2023
  4. Voorstel begroting en contributies seizoen 2024-2025

    PAUZE

  1. AVG-protocol, wijzigingen bespreken en vaststellen (wordt toegelicht)
  2. Visie document, beleid 2024-2029 (toelichting leden werkgroep)
  3. Mutaties (sectie/vereniging) bestuur
  4. W.v.t.t.k. en rondvraag
  5. Sluiting

Vergaderstukken worden aan alle leden middels mail gezonden, via de sectiebesturen.
Op de avond zelf zullen deze stukken getoond worden op het scherm in de zaal.

—- /// —-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *