Uitnodiging ALV, vrijdag 10 november 2023

UITNODIGING

Het Verenigings-Bestuur nodigt de leden van de Gymnastiek– en Sportvereniging “Heemstede” uit tot het bijwonen van de

 ALGEMENE LEDENNAJAARSVERGADERING

op vrijdag 10 november 2023
in het G.S.V.-centrum, Franz Schubertlaan 37, Heemstede
aanvang 20.00 uur

Agenda

01. Opening en vaststellen agenda
02. Ingekomen stukken en mededelingen van het Verenigings-Bestuur
03. Notulen ALV 26 mei 2023
04. Jaarverslag VB (77e) en secties seizoen 2022-2023
05. Resultaten werkgroep boekhouding/ledenadministratie/website

                                      PAUZE

06. Financieel verslag seizoen 2022-2023
07. Verslag financiële controle commissie 2022-2023
08. Verkiezing financiële controle commissie 2023-2024
09. Wvttk en rondvraag
10. Sluiting

Vergaderstukken zijn te bevragen bij de secretaris van het VB, e-mailadres
secretarisgsv-heemstede@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *